AVO

zo15092019

AVO

video ammateurVeel mensen in Nederland bezitten een videocamera en leggen regelmatig voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken voor eigen genoegen een pretentieloze film en daar is niets mis mee. Daarnaast zijn er filmers die méér van hun filmproduct willen maken. Zij proberen een zo mooi mogelijk beeld te krijgen, een goed verhaal te bedenken en passend geluid daarbij te krijgen. Zij worden lid van een plaatselijke filmclub om hun hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van een regionale organisatie zoals de AVO.  De Audiovisuele Vereniging Oost (AVO) is een regionale organisatie van een aantal filmclubs uit de regio die globaal de provincie Overijssel en de provincie Gelderland, oostelijk van de IJssel omvat.  De regionale organisaties vormen samen weer een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). 

De NOVA is op haar beurt weer aangesloten bij de UNICA, een wereldwijde organisatie van amateurfilmers als onderdeel van de UNESCO.  De NOVA organiseert jaarlijks niet alleen het NOVA Filmfestival maar ook een 1 minuut filmfestival.montage ammateur

Het doel van de AVO is het amateurfilmen te bevorderen zodat de leden tot steeds betere prestaties komen en vooral steeds meer plezier aan hun hobby beleven. De AVO wil dit bereiken door:

  • de aangesloten clubs en hun leden een platform te bieden om hun films aan een breder publiek te kunnen tonen;
  • met het aanbieden van cursussen en workshops, het kennis- en vaardigheidsniveau van de leden in het maken van films die ook voor anderen interessant zijn, te verbeteren;
  • de clubs te ondersteunen bij het actief werven van leden teneinde het natuurlijk verloop in het ledenbestand op te vangen;
  • het opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers.